+420 373 036 399

AMBULANCE ALERGOLOGIE & KLINICKÉ IMUNOLOGIE

PŘÍRODNÍ LÉČBA, LASERAKUPUNKTURA 
ROZTOČI  Roztoči   patří   mezi   členovce   a   vyskytují   se   v   našich   obydlích.   Výborně   se   jim   daří   v   našich   matracích   a lůžkovinách, kde   jim   zajišťujeme   svou   přítomností   optimální   teplotu   a   vlhkost.   Jsou   velmi   malí   (80   µ   m-1   mm)    a   živí   se drobnými částečkami   naší   kůže. Alergický   proces   se   rozvíjí   nejčastěji   jako   reakce   na   alergeny   jejich   těl   a   exkrementů.   Omezit   jejich množství   můžeme   ochranou   matrace   protiroztočovými   povlaky,   praním   lůžkovin   (nejen   povlaků)   na 60   st.C,   častým větráním místností, nepřetápěním prostor pro spaní  a odstraněním lapačů prachu z bytových prostor. PYLY Pyl   je   velmi   častým   alergenem,   je   to   soubor   samčích   pohlavních   buněk   semenných   rostlin,   tedy   pylových   zrn. Pylová   zrna   jsou   různě   velká,   od   5   μm   do    250   μm,   způsobují   po   kontaktu   se   sliznicemi   a oční   spojivkou   u   alergických jedinců   typické   potíže   nosní   (vodnatá   rýma,   kýchání,   otok   nosní   sliznice)   a   oční   (slzení   a   svědění   očí,   zarudlé   spojivky)  na   jaře   a   v   létě,   některé   i   na   podzim.   Mohou   způsobit   i astmatické   potíže   (kašel,   dušnost).   V   našich   podmínkách se setkáváme   nejčastěji   s   přecitlivělostí   na pyly   trav,   která   pacienty   obtěžuje   hlavně    v   květnu   a   červnu.   Sezónu   zahajují pyly stromů v březnu a dubnu a ukončují pyly plevelů v srpnu až říjnu. PLÍSNĚ Alergeny   plísní   jsou   jejich   spory,   které   se   uvolňují   do   ovzduší.   Ve   venkovním   prostředí   se v našich   podmínkách vyskytují   spory   Alternaria   a   Cladosporia,   maximum   jejich   výskytu   je   hlavně   ve vlhkém   a   teplém   počasí   v   pozdním   létě v lese    nebo    v    půdě    trávníků.    Plísně    vyvolávají    alergické    reakce    většinou    na     sliznicích    dýchacích    cest    a     očních spojivkách.   S   jinými   plísněmi   (vnitřními)   se můžeme   setkávat   ve   vlhkých   budovách,   kde   je   nutno   je   efektivně   likvidovat a zamezit   dlouhodobému   působení   na   organismus.   Nejčastěji   působí   potíže   spory   Aspergilla,dále   Penicillia,   Mucor a Candidy. POTRAVINY Potraviny   mohou   rovněž   vyvolávat   alergické   reakce.   Dominují   příznaky   kožní   (kopřivka,   otoky,   ekzémy),   zažívací (bolesti   břicha,   průjem,   zvracení),   mohou   se   dostavit   příznaky   v   oblasti   dýchacích   cest   (kýchání,   vodnatá   rýma,   kašel, dušnost,    otok    dýchacích    cest)    aj.    Mezi    nejzávažnější    alergické    reakce    patří    anafylaxe,    která    může    ohrozit    život oběhovým   selháním.   V   dětském   věku   stále   dominuje   alergie   na   bílkoviny   kravského   mléka   a   alergeny   vejce,   v   dospělosti pak  na mák, celer a ořechy. Mnohem   častěji   se   setkáváme   s   příznaky   "orálního   alergického   syndromu"   (OAS),   které   vznikají   na   podkladě molekulární    podobnosti    některých    potravin    a    pylů    u    pylových    alergiků.    U    pacientů    tyto    potraviny    způsobují    různé nepříjemné   pocity   v   ústech   (jazyk,   patro,   rty),   ale   nedochází   k dalšímu   rozvoji   alergické   reakce   (např.   zvracení,   průjem, kopřivka...).   Jedná   se   o   projevy   nezávažné,   které   většinou   vyřeší   přerušení   konzumace   dané   potraviny,   vypláchnutí   úst vodou, při výraznějších  potížích užití antihistaminika. HMYZÍ JED Alergické   reakce   na   hmyzí   jed   rozdělujeme   na   místní   (v   místě   bodnutí)   a   celkové.   Za   alergickou   považujeme lokální   kožní   reakci   (otok   a   zarudnutí   kůže)   v   rozsahu   2   kloubů,   otoky   menší   jsou   jen vystupňovanou   přirozenou   reakcí na   složky   jedu.   Celková   reakce   může   postihnout   také   kůži,   ale navíc   se dostavují   příznaky   orgánové   -   dušnost,   slabost, bušení   srdce,   někdy   i   zvracení,   nucení   na stolici   nebo   močení.   Průběh   celkové   reakce   na   jed   je   většinou   náhlý   a   rychlý, je potřeba   rychlého   zásahu   lékaře.   Pokud   pacient   není   vybaven   pohotovostním   balíčkem,   obsahujícím   potřebné   léky, musí volat RZP. Včelí    jed    obsahuje    aktivní    látky,    které    způsobují    zcela    přirozeně    zarudnutí    a    otok    v    místě    bodnutí.    Jedná se o histamin,    dopamin,    noradrenalin,    enzymy    fosfolipáza    a hyaluronidáza    a    polypeptidy.    Proto    nelze    považovat za alergickou   reakci   místní   otoky   a   zarudnutí   kůže   v   rozsahu   např.   15   cm,   ale   otoky   zasahující   přes   2   klouby   již   za lokální   alergický   projev   přecitlivělosti   na   včelí   jed   považujeme.   V případě   vosího   (sršního)   jedu   je   situace   podobná, složení jedu se sice liší, ale schopnost přirozeně vyvolávat výše popsané reakce má také.  
UŽITEČNÉ ODKAZY PRO VÁS
MUDr. Martina Burianová
Daggy Design © 2018 Všechna práva vyhrazena. Daggy Design © 2018 Všechna práva vyhrazena.
Kpt. Jaroše 110 339 01, Klatovy
KONTAKT
ADRESA
KONTAKTNÍ INFORMACE
Email: sestra@ambulance-klatovy.cz
Jedná se o rohovou budovu v dolní části náměstí, v přízemí najdete lékárnu Dr. Maxe, ambulance je umístěna v 1. patře
Mobil: +420 774 709 339 Telefon: +420 373 036 399
f
ambulance-klatovy.cz

ALERGENY

ALERGENY
ROZTOČI  Roztoči   patří   mezi   členovce   a   vyskytují   se   v   našich   obydlích. Výborně    se    jim    daří    v    našich    matracích    a lůžkovinách,    kde    jim zajišťujeme   svou   přítomností   optimální   teplotu   a   vlhkost.   Jsou   velmi malí    (80    µ    m-1    mm)     a    živí    se drobnými    částečkami    naší    kůže. Alergický   proces   se   rozvíjí   nejčastěji   jako   reakce   na   alergeny   jejich   těl a    exkrementů.    Omezit    jejich    množství    můžeme    ochranou    matrace protiroztočovými   povlaky,   praním   lůžkovin   (nejen   povlaků)   na 60   st.C, častým     větráním     místností,     nepřetápěním     prostor     pro     spaní      a odstraněním lapačů prachu z bytových prostor. PYLY Pyl   je   velmi   častým   alergenem,   je   to   soubor   samčích   pohlavních buněk   semenných   rostlin,   tedy   pylových   zrn.   Pylová   zrna   jsou   různě velká,   od   5   μm   do    250   μm,   způsobují   po   kontaktu   se   sliznicemi   a oční spojivkou   u   alergických   jedinců   typické   potíže   nosní   (vodnatá   rýma, kýchání,   otok   nosní   sliznice)   a   oční   (slzení   a   svědění   očí,   zarudlé spojivky)     na    jaře    a    v    létě,    některé    i    na    podzim.    Mohou    způsobit i astmatické      potíže      (kašel,      dušnost).      V      našich      podmínkách se setkáváme   nejčastěji   s   přecitlivělostí   na pyly   trav,   která   pacienty obtěžuje   hlavně    v   květnu   a   červnu.   Sezónu   zahajují   pyly   stromů   v březnu a dubnu a ukončují pyly plevelů v srpnu až říjnu. PLÍSNĚ Alergeny   plísní   jsou   jejich   spory,   které   se   uvolňují   do   ovzduší.   Ve venkovním   prostředí   se v našich   podmínkách   vyskytují   spory Alternaria a   Cladosporia,   maximum   jejich   výskytu   je   hlavně   ve vlhkém   a   teplém počasí   v   pozdním   létě   v lese   nebo   v   půdě   trávníků.   Plísně   vyvolávají alergické    reakce    většinou    na     sliznicích    dýchacích    cest    a     očních spojivkách.    S    jinými    plísněmi    (vnitřními)    se můžeme    setkávat    ve vlhkých    budovách,    kde    je    nutno    je    efektivně    likvidovat    a zamezit dlouhodobému    působení    na    organismus.    Nejčastěji    působí    potíže spory Aspergilla,dále Penicillia, Mucor a Candidy. POTRAVINY Potraviny   mohou   rovněž   vyvolávat   alergické   reakce.   Dominují příznaky    kožní    (kopřivka,    otoky,    ekzémy),    zažívací    (bolesti    břicha, průjem,   zvracení),   mohou   se   dostavit   příznaky   v   oblasti   dýchacích   cest (kýchání,   vodnatá   rýma,   kašel,   dušnost,   otok   dýchacích   cest)   aj.   Mezi nejzávažnější    alergické    reakce    patří    anafylaxe,    která    může    ohrozit život   oběhovým   selháním.   V   dětském   věku   stále   dominuje   alergie   na bílkoviny   kravského   mléka   a   alergeny   vejce,   v   dospělosti   pak      na   mák, celer a ořechy. Mnohem   častěji   se   setkáváme   s   příznaky   "orálního   alergického syndromu"   (OAS),   které   vznikají   na   podkladě   molekulární   podobnosti některých   potravin   a   pylů   u   pylových   alergiků.   U   pacientů   tyto   potraviny způsobují    různé    nepříjemné    pocity    v    ústech    (jazyk,    patro,    rty),    ale nedochází   k dalšímu   rozvoji   alergické   reakce   (např.   zvracení,   průjem, kopřivka...).    Jedná    se    o    projevy    nezávažné,    které    většinou    vyřeší přerušení    konzumace    dané    potraviny,    vypláchnutí    úst    vodou,    při výraznějších  potížích užití antihistaminika. HMYZÍ JED Alergické   reakce   na   hmyzí   jed   rozdělujeme   na   místní   (v   místě bodnutí)    a    celkové.    Za    alergickou    považujeme    lokální    kožní    reakci (otok    a    zarudnutí    kůže)    v    rozsahu    2    kloubů,    otoky    menší    jsou jen vystupňovanou   přirozenou   reakcí   na   složky   jedu.   Celková   reakce může   postihnout   také   kůži,   ale navíc   se dostavují   příznaky   orgánové   - dušnost,    slabost,    bušení    srdce,    někdy    i    zvracení,    nucení    na stolici nebo   močení.   Průběh   celkové   reakce   na   jed   je   většinou   náhlý   a   rychlý, je potřeba    rychlého    zásahu    lékaře.    Pokud    pacient    není    vybaven pohotovostním balíčkem, obsahujícím potřebné léky, musí volat RZP. Včelí   jed   obsahuje   aktivní   látky,   které   způsobují   zcela   přirozeně zarudnutí    a    otok    v    místě    bodnutí.    Jedná    se o histamin,    dopamin, noradrenalin,   enzymy   fosfolipáza   a hyaluronidáza   a   polypeptidy.   Proto nelze   považovat   za alergickou   reakci   místní   otoky   a   zarudnutí   kůže   v rozsahu   např.   15   cm,   ale   otoky   zasahující   přes   2   klouby   již   za   lokální alergický    projev    přecitlivělosti    na    včelí    jed    považujeme.    V případě vosího   (sršního)   jedu   je   situace   podobná,   složení   jedu   se   sice   liší,   ale schopnost přirozeně vyvolávat výše popsané reakce má také.  
UŽITEČNÉ ODKAZY PRO VÁS
MUDr. Martina Burianová
Daggy Design © 2018 Všechna práva vyhrazena. Daggy Design © 2018 Všechna práva vyhrazena.
Kpt. Jaroše 110 339 01, Klatovy
KONTAKT
ADRESA
KONTAKTNÍ INFORMACE
Email: sestra@ambulance-klatovy.cz
Jedná se o rohovou budovu v dolní části náměstí, v přízemí najdete lékárnu Dr. Maxe, ambulance je umístěna v 1. patře
Mobil: +420 774 709 339 Telefon: +420 373 036 399
f
AMBULANCE ALERGOLOGIE & KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘÍRODNÍ LÉČBA, LASERAKUPUNKTURA